• Euro 2016
  • Anten T712B
  • +
  • fsdf
  • VTV 3
  • Chúc mừng năm mới 2016
0 1 2 3 4 5

Trang chủ Hỗ trợ Bản đồ phủ sóng
Chú thích bản đồ
  • Đối với các vùng có cường độ sóng mạnh (màu đỏ) có thể sử dụng ăng ten trong nhà để bắt các kênh sóng DVB-T2 của Đài Truyền hình Việt Nam.
  • Đối với các vùng có cường độ sóng yếu (màu xanh) cần sử dụng ăng ten ngoài trời để bắt các kênh sóng DVB-T2 của Đài Truyền hình Việt Nam.
  • Đối với các vùng không có sóng (không tô màu) hiện chưa thể thực hiện việc bắt các kênh sóng DVB-T2 của Đài Truyền hình Việt Nam.
Bản đồ phủ sóng Toàn quốc
Vung phu song
Bản đồ phủ sóng tại Hà Nội
Vung phu song
Bản đồ phủ sóng tại Hải Phòng
Vung phu song
Bản đồ phủ sóng tại Quảng Ninh
Vung phu song
Bản đồ phủ sóng tại Nam Định
Vung phu song
Bản đồ phủ sóng tại Tam Đảo
Vung phu song
Bản đồ phủ sóng tại Hà Tĩnh - Nghệ An
Vung phu song
Bản đồ phủ sóng tại Đà Nẵng - Quảng Nam
Vung phu song
Bản đồ phủ sóng tại Khánh Hoà
Vung phu song
Bản đồ phủ sóng tại Bình Dương - TP. Hồ Chí Minh
Vung phu song