• Euro 2016
  • Anten T712B
  • +
  • fsdf
  • VTV 3
  • Chúc mừng năm mới 2016
0 1 2 3 4 5

Trang chủ Tin tức Thông báo

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

(FOR ENGLISH)


THÔNG BÁO

TÌM KIẾM NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC MUA CỔ PHẦN ĐỂ THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH – VIỄN THÔNG VIỆT NAM (VTV BROADCOM)

1.     Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty TNHH Dịch vụ Truyền hình – Viễn thông Việt Nam

2.     Tên viết tắt: VTV BROADCOM

3.     Trụ sở chính: 43 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

4.     Vốn điều lệ dự kiến của công ty cổ phần: 30.902.450.000 (Ba mươi tỷ chín trăm linh hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn) đồng

STT

Đối tượng

Số lượng cổ phần

Giá trị theo mệnh giá

Tỉ lệ (%)

1

Vốn nhà nước

618.049

6.180.490.000

20

2

Cổ đông là CBCNV

38.800

388.000.000

1,26

3

Cổ đông là nhà đầu tư chiến lược

2.163.171

21.631.710.000

70

4

Cổ phần bán đấu giá công khai

270.225

2.702.250.000

8,74

Tổng Cộng

3.090.245

 

 

5.     Số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược: 2.163.171 (Hai triệu một trăm sáu mươi ba nghìn một trăm bảy mươi mốt) cổ phiếu.

6.     Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.

7.     Giá bán cổ phiếu:  Bằng giá đấu thành công thấp nhất trong cuộc bán đấu giá lần đầu ra bên ngoài.

8.     Số lượng nhà đầu tư chiến lược: tối đa 03 nhà đầu tư.

9.     Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Theo tiêu chí được ban hành kèm theo Quyết định 600/QĐ-THVN ngày 28/4/2017 của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

10.  Phương thức bán cổ phần: Theo Điểm b Khoản 5 Điều 6 Thông tư 196/2011/TT-BTC.

11.  Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký và tiền đặt cọc

11.1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký và tiền đặt cọc:

-       Thời gian: Từ ngày 05/6/2017 đến hết ngày 25/6/2017 (Các ngày làm việc trong tuần).

-       Địa điểm: Công ty TNHH Dịch vụ Truyền hình – Viễn thông Việt Nam, phòng 801, tòa nhà Kim Ánh, ngõ 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

-       Điện thoại: 04. 3795 8181                                  

11.2. Hồ sơ đăng ký tham gia Nhà đầu tư chiến lược, bao gồm:

-       Văn bản đăng ký tham gia làm cổ đông chiến lược và cam kết gắn bó lợi ích lâu dài, cam kết về các hỗ trợ cho VTVBroadcom sau khi chuyển sang công ty cổ phần;

-       Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn điều lệ 50 tỷ đồng trở lên (bản sao hợp lệ);

-       Báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và 2016 (đã được kiểm toán nếu có) hoặc Đề án kinh doanh của nhà đầu tư chiến lược gắn với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của VTVBroadcom đã được nhà đầu tư chiến lược cam kết thực hiện;

-       Hồ sơ năng lực của doanh nghiệp hoặc cá nhân thành viên trong tổ chức.

12.  Thời điểm bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược: Từ ngày 29/6/2017 đến hết ngày 14/7/2017.

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp xem tại Website: http://vtvbroadcom.vn hoặc www.vndirect.com.vn

                                                                 

Tài liệu đính kèm:

Quyết định 600/QĐ-THVN ngày 28/4/2017 của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về việc phê duyệt mức giá khởi điểm bán đấu giá CP lần đầu, tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán CP cho nhà đầu tư chiến lược


  CÁC TIN CŨ HƠN